หน้าใหม่

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความต่อเนื่องด้านวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

 

ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันที่อบรม
การอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า 1     วันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2562 ห้องนนทรี 3 ชั้น 4
  2 วันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2562 ห้องดินแดง ชั้น 4
  3           วันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2562 ห้องพันธุมดิษยมณฑล 1 ชั้น 2
  4         วันที่ 6 - 9 มกราคม 2563 ห้องพันธุมดิษยมณฑล 1 ชั้น 2
     
การอนุรักษ์พลังงานด้านเครื่องกล 1  วันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน ห้องจรัสเมือง 2 ชั้น 2
  2    วันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2562 ห้องวิภาวี V.1 ชั้น 4
  3   วันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2562 ห้องนนทรี 1 ชั้น 4
  4  วันที่ 8 - 11 มกราคม 2563 ห้องนนทรี 1 ชั้น 4

 

       

Visitors: 579,860