รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ 
หลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน”

 

รุ่นที่ 1
อบรมวันที่ 19 - 21 กันยายน 2562 และทดสอบ วันที่ 11 ตุลาคม 2562
รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2562 และทดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2562 และทดสอบ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 และทดสอบ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
รุ่นที่ 5 อบรมวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2562 และทดสอบ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
ร่นที่ 6 อบรมวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2562 และทดสอบ วันที่ 13 ธันวาคม 2562
รุ่นที่ 7 อบรมวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2562 และทดสอบ วันที่ 24 ธันวาคม 2562
รุ่นที่ 8 อบรมวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2562 และทดสอบ วันที่ 10 มกราคม 2563
รุ่นที่ 9 อบรมวันที่ 3 - 5 มกราคม 2563 และทดสอบ วันที่ 17 มกราคม 2563
รุ่นที่ 10 อบรมวันที่ 17 -19 มกราคม 2563 และทดสอบ วันที่ 27 มกราคม 2563
Visitors: 579,860