วิธีการสมัคร Line Official Account 

ค้นหา ID: @LTD2696A หรือ Scan QR Code

 

Facebook Fanpage: Search คำว่า

Thai Energy Auditor

 แล้วกด Like


 

 

 

 

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) รายละเอียด

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ ตั้งแต่ 15 มิ.ย. - 8 ก.ค. 59
ระดับผู้ชำนาญการ ตั้งแต่ 31 ส.ค. - 18 ก.ย. 59

 

ปฏิทินการอบรม          ใบสมัครออนไลน์

 

 

การขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

 

 

กำหนดการสัมมนาแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
(การจัดการพลังงาน) และการเลื่อนระดับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 (เต็มหมดแล้วทุกครั้ง)

 

 

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ข้อมูล ณ 6 มิ.ย. 59

 

 

Brought By Browser%20Shop
Brought By Browser%20Shop
Visitors: 227,752